Regina Coeli de Castro Lovaniensi Bibliotheek

leeszaal abdijbibliotheek

Men kan zich moeilijk een abdij voorstellen zonder bibliotheek. Een middeleeuws spreekwoord vergelijkt een klooster zonder bibliotheek met een burcht zonder wapens: "Claustrum sine armario, quasi castrum sine armentario".

De bibliotheek van de abdij bezit ongeveer 250.000 boeken. Zij ontvangt een 300 tijdschriften. Ze is goed gedocumenteerd op het vlak van godsdienstwetenschappen en algemene geschiedenis, maar is hoofdzakelijk gespecialiseerd in liturgie en in oudchristelijke en middeleeuwse theologie.

Een bijzonderheid van de abdijbibliotheek is haar collectie van microfilms van handschriften van middeleeuwse theologen. Aan verschillende tijdschriften leveren de monniken hun bijdrage.

Lees ook: wwww.collectiewijzer.be

De abdijbibliotheek is niet vrij toegankelijk. Indien u onze bibliotheek wenst te consulteren, gelieve een afspraak te maken met de bibliothecaris op het tel.nr. 016/31.00.60.