Regina Coeli de Castro Lovaniensi Gebed van de maand

Maart

Zie ons, hoor ons.
Laat ons niet alleen, vergeet ons niet.
God, die in de hemel en op aarde is,
Hart van de hemel, Hart van de aarde.

Laat het licht worden,
laat de dageraad aanbreken.
Geef ons kinderen.
Geef ons nakomelingen.
Geef ons goede en vlakke wegen.

Dat volken vrede kennen,
veel vrede en geluk.
Geef ons een goed en nuttig leven.

uit: mensen van Maïs, Mario Coolen