Regina Coeli de Castro Lovaniensi Gebed van de maand

September

Heer,
als ik dwaal in 't duister
verlicht mijn weg.
Als ik in de diepte
van mijn niet verzonken ben,
hef mij naar U op.
Als ik U niet kan vinden,
leer mij U te zoeken.
Als ik U gevonden heb,
leer mij U te behouden
door U te mogen dienen,
te beleven en uit te dragen
over de wereld
in mijn dagelijks werk!

auteur: Marijke van Straalen
(Uitgelezen gebeden, Halewijn, p.78)