Regina Coeli de Castro Lovaniensi Gebed van de maand

juli

Heer, wij verlaten ons vaste huis;
de plek waar wij veilig wonen,
en zullen reizen over nieuwe wegen,
paden die onze voeten nooit hebben gedragen.

Wij pakken ons tijdelijke leven in koffers,
in ons hart bewaren wij uw eeuwig Woord.
We zijn als vogels, levend van wat we vinden,
zwevend op de thermiek van uw genade.

Heer, u bent noorden en zuiden, oosten en westen;
u die richting geeft aan ons bestaan,
leid ons wanneer de dag lacht,
wees onze wacht tegen de nacht.

(een psalm voor reizigers onderweg)