Regina Coeli de Castro Lovaniensi Gebed van de maand

Maart

Verlangen naar U,
Vertrouwen op U:
het is mijn hart, mijn leven.
Weer dan van mij
ontrouw, schande.
U bent de God die bewaart,
U bent meer,
meer dan eeuwen,
meer dan een dag:
U vraagt mij,
vergeeft wat ik ooit U misdeed

U brengt mij
in waarheid en rechte wegen.
Uw pad is genade,
Uw weg is steeds trouw.

In diep ontzag, in stilte,
spreekt U - o wonder
met mij.
Als ik bang ben, verloren,
spreekt U - o wonder
met mij.
Als ik ga in het pad der zonde
spreekt U - o wonder
mij vrij.

Leer mij een hart vol eenvoud,
geef leven en hoop
bevrijding van wat ons omsluit.

(naar psalm 25)