Regina Coeli de Castro Lovaniensi Keizersberg 2.0

Castrum Caesaris - Het kasteel van de Keizer Keizersberg - u weet het, die naam is een begrip in Leuven en ver daarbuiten. De berg van de keizer? Jazeker, op de ijzerhoudende heuvel aan de noordrand van de stad, een oase van groen en rust, stond een versterkte burcht waarin Karel V af en toe logeerde en er lessen kreeg van Adriaan Floriszoon, de latere paus Adrianus VI. Het kasteel stond er evenwel al eerder. Het was rond 1225 gebouwd voor de graven van Leuven, en werd ook de (tweede) residentie van de hertogen van Brabant.

Karel V liet het castrum restaureren en gaf het na zijn troonsafstand in beheer van adellijke kasteelheren. Een van die gouverneurs was de humanist Erycius Puteanus, de meest succesvolle leerling van Justus Lipsius. Na hem geraakte het kasteel geleidelijk in een bouwvallige toestand, tot het in 1782 op bevel van Jozef II van Oostenrijk definitief gesloopt werd. Van de roemruchte site bleef niet veel meer over dan een waterput, enkele restanten van de schoormuur, de groene zone van ca. 6 ha, ... én de naam Keizersberg.

wapenschild abdij Keizersberg Op het einde van de 19de eeuw liet de abt van Maredsous zijn oog vallen op Keizersberg. Op de kasteelsite bouwde hij tegen de eeuwwende alvast een gedeelte van het geplande kloostercomplex in neoromaanse stijl, bedoeld als studiehuis voor monniken die aan de Alma Mater hun 'certificaat van wijsheid' wilden behalen.

De abdij groeide uit tot een gigantisch complex, een harmonieuze opstelling van vier hoge vleugels rondom een binnentuin. Een innerlijke burcht waaraan elk hart zich hecht.

In het jaar 2010 kreeg Keizersberg het statuut van beschermd monument. Alleen, de abdij waar de monniken zich van hun taak kwijten, heeft geleden onder de tand des tijds. De gebouwen zijn dringend aan restauratie en renovatie toe. Gebeuren die vernieuwingswerken, waarvoor de financiële middelen ontbreken, niet, dan zullen de monniken gedwongen zijn hun historische site te verlaten en blijft de Keizersberg ontzield achter. Een kroon die te grabbel wordt gegooid? Daar lijkt het op.

Keizersberg heeft uw hulp nodig...

Lees: Nieuwsbrief nr. 1 - nov 2018 (pdf 628 kB)

Wenst u graag op de hoogte te blijven?
Dat kan door zich in te schrijven op de nieuwsbrief Keizersberg 2.0: klik hier