Regina Coeli de Castro Lovaniensi Monnik: ook voor U?

"Kom en zie" (Joh 1,39)

Als u denkt dat God u roept om monnik te worden, nodigen wij u uit om enkele dagen met ons samen te leven. Met de novicemeester wordt dan nagegaan of uw verlangen oprecht is.

(Klik hier om te lezen hoe Benedictus hierover in zijn regel schrijft)


Uit de proloog van de regel van Benedictus:

"...Tot u richten zich nu mijn woorden, wie u ook moogt zijn, die afstand doet van uw eigen wil om in dienst te treden van de ware Koning: Christus de Heer, en die daartoe de sterke en roemrijke wapenen van de gehoorzaamheid opneemt..."

(proloog: klik hier)