Regina Coeli de Castro Lovaniensi Spiritualiteit

klik: website montecassino klik: website subiaco klik op 'cassinum' of 'sublacus' voor meer info

"Animae videnti creatorem angusta est omnis creatura":
       Voor een ziel die haar Schepper aanschouwt, is elk schepsel beperkt.
"Solus in superni inspectoris oculis habitavit secum":
       Hij woonde alleen met zichzelf onder de aanblik van God.
"Suscipe me Domine":
       Neem mij aan Heer.
"Sanctus Benedictus soli Deo placere cupivit":
       De Heilige Benedictus wenste alleen God te behagen.

Het benedictijnse leven dat de monniken van Keizersberg leiden, steunt op een ervaring van 15 eeuwen. In de geest van hun ordestichter Sint-Benedictus ( Monte Cassino, 548 n.Chr.), leven zij in gemeenschap op het ritme van gebed en arbeid. Het benedictijnse devies Ora et Labora geven zij op een gevarieerde en eigentijdse wijze gestalte bij het volgen van de weg waarop God hen heeft geroepen.

Onder de leiding van de Regel van Benedictus en hun abt willen zij God zoeken. Elkaar steunend in een broederlijke gemeenschap trachten zij de evangelische weg van Jezus te volgen. Hierbij dient de jonge christengemeente van Jeruzalem hun als model:

"zij bezitten alles gemeenschappelijk,
aan iedereen wordt uitgedeeld volgens zijn behoefte,
zij genieten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart,
zij zijn trouw aan het gemeenschappelijk leven
en ijverig in het breken van het brood en het gebed."

(vgl. Hnd 2,42-47).

Het liturgisch apostolaat, het intellectuele werk en de handenarbeid leiden vele buitenstaanders binnen tot de kern waarrond de broedergemeenschap is opgebouwd: de Liefde die eens allen zal vervullen.

Eigen publicaties (tijdschriften, cd's, boeken): klik hier